תקנון האתר

תנאי שימוש באתר

הגלישה והשימוש באתר זה, על התכנים שימצאו בו מעת לעת הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. בגלישה באתר ו/או בביצוע פעולה באמצעות האתר הנך מאשר ומתחייב כלפי מפעילת האתרהחברה (כהגדרתה להלן)כי עיינת היטב בתנאי השימוש המפורטים בכתב זה והרי הם מובנים לך ומוסכמים עליך.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי כתב זהאנא הימנע מגלישה ו/או ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

1. מבוא

בכתב זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:

האתר” – אתר האינטרנט המופעל בכתובת https://isravelo.com/ על ידי החברה;

החברה” – אנת ישראוולו בע”מ, חברה רשומה מס’ 515112035 מרחוב התאנה 225, אורה;

המידע הפרטי” – פרטים מזהים ופרטים נוספים, לרבות, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני (email), מין, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, חברה (מקום עבודה), עיר, כתובת, מיקוד, טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי שהמשתמש (כהגדרתו להלן) מוסר.

משתמש” – משתמש הקצה, הגולש באתר;

צרכן” – המשתמש, אשר ביצע הזמנה באתר וקיבל הודעת החברה בדבר השלמת ההזמנה שביצע;

הזמנה” – הזמנת מוצר, המוצע באתר;

מטרות האתר” – לפעול כחנות מקוונת למכירת מוצרי הלבשה ואחרים לרוכבי אופניים ולתרום לשיווק ופרסום מוצרים בתחום האופניים.

2. השירות באתר

 • האתר מציע מגוון תכנים לעיון ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות, השירותים המפורטים להלן:
 • החברה תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי. לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 • החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם, את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה.
 • הרשמה לדיוור ישיר לשם קבלת מידע, לרבות, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני ובמסרונים.
 • תיוג פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.
 • הוספת תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי האם להציג את התגובות, ואם כן, האם להציגן באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה.
 • גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

3. תנאים מקדמיים לביצוע הזמנה

 • משתמש יוכל לבצע הזמנה באתר בהתקיים כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר:
 • המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני מדויקת ותקפה (email);
 • המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף;
 • המשתמש נרשם לאתר ומסר את המידע הפרטי שלו;
 • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין;
 • במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס חוקי, המשתמש נדרש לידע את אפוטרופוסיו החוקיים בדבר הוראות כתב זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר; יראו כל פעולה אשר תבוצע על ידי משתמש כאמור באתר כפעולה שנעשתה בהסכמה של אפוטרופוסיו החוקיים לפעולה כאמור ולתנאי השימוש באתר.

4. ביצוע הזמנה

 • הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהמשתמש מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הצרכן.
 • סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על המשתמש יהא להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך השלמת הזמנתו.
 • הזמנה תושלם רק לאחר שהחברה תקבל אישור מחברת האשראי, המשרתת את המשתמש, על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין חברת האשראי לבין החברה.
 • בסיום תהליך הזמנת המוצר יוצג דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה, שיהווה אסמכתא לדבר השלמת ההזמנה שביצע הצרכן באתר.

5. המחיר ותנאי תשלום

 • המחיר המוצג ביחס לכל מוצר באתר הינו מחיר כולל בש”ח, לא כולל דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה, החלה על הצרכן, כולל מע”מ.
 • התשלום בגין המוצר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד בלבד.
 • במקרה שמשלוח המוצר כרוך בתשלום, מחירי דרכי המשלוח יוצגו באתר בפירוט בדף המיועד לכך בשלב ביצוע ההזמנה.
 • החברה רשאית לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט.

6. אספקת המוצר לצרכן

 • החברה תנקוט מאמצים על מנת שהמוצר יסופק לצרכן תוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מהמועד בו קיבלה החברה את אישור חברת האשראי של הצרכן לביצוע התשלום בגין המוצר.
 • אין בכוחה של החברה להתחייב מה יהא המועד הסופי לאספקת המוצר לצרכן, בין היתר משום שמועד זה תלוי בשירותי שילוח אל החברה ומהחברה לצרכן.
 • בכפוף לאמור, יסופק המוצר, לפי תיאום טלפוני ,לרבות שימוש בהודעת סמס, עם הצרכן מראש על ידי חברה שמספקת את שירותי המשלוח.
 • החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר, בין היתר, במקרים להלן:
 • אירוע שהוא בגדר “כח עליון”, כגון, מלחמה, שביתה, השבתה, אסון טבע, מצב חירום, פעולת טרור;
 • מעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת החברה;
 • מעשה ו/או מחדל של צד שלישי, לרבות של החברה המספקת את שירותי המשלוח.
 •  במקרה של הזנת כתובת שגויה למשלוח בעת הזנת ההזמנה, האחריות הינה על הלקוח. 

7. ביטול עסקה

 • הצרכן רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שישונו מעת לעת (יחד, להלן: “החוק“).
 • ביטל הצרכן את העסקה כאמור, רשאית החברה לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור הקבוע בחוק.
 • יובהר, כי ביטול עסקת רכישה, אינו חל על מוצרי הלבשה תחתונה.
 • במקרה של ביטול עסקה, דמי המשלוח ועמלת הזיכוי ינוקו מזיכוי העסקה. 
 • זיכוי למימוש באתר ללא מגבלת זמן
 • מדיניות החלפות והחזרות-

  אנו מאפשרים החלפה של מוצרים תוך 14 יום מיום הרכישה.

  על הפריטים המוחזרים להיות במצב נקי כאשר לא נעשה בהם שימוש, לא נשטפו והם עם תגיות מקוריות מחוברות, בתוך האריזה מקורית.

  *לא ניתן להחזיר גרביים שאריזתם נפתחה.

  החלפות ניתן לבצע –

  ups pickup drop-   משלוח חוזר לנק׳ איסוף בעלות של 20 ש״ח לכיוון כלומר 40 ש״ח באם לקוח הוסיף פריט בעת ההחלפה הוא ישלם רק 20 ש״ח

 • ניתן לתאם מסירה בתיאום מראש ללא תוספת תשלום לנק׳ הבאות- 

   

 • הוד השרון- bike me 
 • מושב אורה- isravelo
 • פודיום- קיבוץ יקום

8. זכויות קניין רוחני

 • נכסי הקניין הרוחני הכלולים, מוצגים ו/או מגולמים באתר, לרבות, בין היתר, סימני מסחר, שמות עסק, עיצובים גרפיים, צילומים, מדגמים, עיצובי אופנה, טקסטים, הינם בבעלותם של החברה ו/או צדדים שלישיים, והמשתמש רשאי אך ורק להתבונן לעיין בהם בעצמו, או להדפיס עותקים של מובאות מתוך דפי האתר, לשימושו האישי בלבד ולא לצורך הפצה ו/או שימוש מסחרי כלשהו לפי העניין, בעת ביקורו באתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מן וסוג בנכסי הקניין הרוחני לעיל, למעט כאמור בתנאי השימוש.
 • המשתמש בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים שהעלה לאתר ומאשרומתחייב כי החברה תהיה חופשיה להשתמש בכינוי שבחר לעצמו, תמונה שהעלה לאתר ו/או תוכן שהעלה לאתר במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה – הכל ללא תמורה כלשהי מידי החברה . זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן.
 • המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן על ידו באתר יהא התוכן חשוף לציבור על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי שקל השלכות אלה במסגרת החלטתו להשתמש בשירותים אלה.
 • המשתמש מאשר כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלהם ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב בעיני הציבור.

9. העדר אחריות

 • החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או אגבי, שייגרם למשתמש עקב גלישתו באתר ו/או שימוש בשירותי האתר (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: תקלת תוכנה ו/או חומרה, שתיגרם למשתמש עקב שימוש באתר). המשתמש באתר עושה כן באחריותו המלאה והבלעדית.
 • המידע שבאתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה.
 • החברה אינה אחראית למידע ו/או תוכן, שיועלה על ידי משתמשים באתר. בהתאם לכך, המסתמך על הבעות עמדה או המלצות מכל סוג, המוצגות באתר, עושה כן על אחריותו הבלעדית והמלאה.
 • בכל מקרה, החברה לא תישא בנזק בשיעור העולה על ערך המוצר שהוזמן ו/או נרכש.

10. סודיות המידע הפרטי

 • המשתמש אינו חייב כלל למסור לחברה את המידע הפרטי; מסירת המידע הפרטי נעשית על ידי המשתמש מרצונו ובהסכמתו החופשיים.
 • המידע מבוקש לשם קיום מטרות האתר, כולן או חלקן, ועל מנת לאפשר למשתמש לנצל את השירותים המוצעים באתר. בנוסף, המידע הפרטי יאפשר לחברה, בין היתר:
 • לשמור את היסטוריית ההזמנות שביצע הצרכן באתר ו/או בסניפי החברה;
 • לעקוב אחר טעמו האישי של הצרכן והעדפותיו;
 • להציע למשתמש הצעות לגבי שירותי ומוצרי החברה; ההצעות יועברו בדוא”ל ו/או בהודעה כתובה (מסרון).
 • החברה מתחייבת, שלא תעביר את המידע הפרטי כולו ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי, למעט לצדדים שלישיים כדלקמן:
 • חברת האשראי של הצרכן;
 • צד שלישי המבצע את העברת המוצר לצרכן ו/או מעורב בהעברת המוצר לצרכן;
 • רשות שלטונית הדורשת מידע כאמור מכח כל דין.
 • פרטי כרטיס אשראי לא יישמרו במאגר המידע של החברה ויועברו אך ורק לחברת האשראי של הצרכן.
 • המשתמש רשאי לבקש מחיקת המידע הפרטי אודותיו ממאגר המידע שברשות החברה על ידי משלוח בקשה בעניין זה בדוא”ל לכתובת [email protected] . עם קבלת בקשת מחיקת המידע הפרטי, תמחק החברה את המידע הפרטי אודות המשתמש ותודיע למשתמש, כי המידע הפרטי לגביו נמחק.
 • פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר, לרבות פרטי הצרכן, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חברת סליקה שאיתה החברה עובדת.

11. השימוש באתר בתום לב בלבד

 • המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ולפי כל דין, ובכלל זה, בין היתר, לא להעלות לאתר כל דבר פוגעני, שיש בו משום לשון הרע ו/או הפרת זכות של החברה ו/או צד שלישי, וכן לא להשתמש באתר באמצעי שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או לפגוע בפעילותו התקינה ו/או בפעילותו למען מטרותיו. מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית להפסיק מיידית שימושו של משתמש, שלדעת החברה הפר תנאי מתנאי כתב זה ו/או דין, ו/או למנוע ממשתמש, כמתואר, שימוש באתר.
 • החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן מכל סוג, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט, לרבות, בין היתר, במקרה שהתוכן עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

12. שונות

 • בהליך משפטי, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, ישמשו ראיה חלוטה לתוקפם של הנתונים והמידע, הכלולים בהם.
 • החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר, המפורטים בכתב זה, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט – ללא הודעה מוקדמת.
 • החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהתמונות והמידע המוצגים באתר מדויקים.
 • במקרה של סתירה בין תנאי השימוש המפורטים בכתב זה לבין פרסום אחר של החברה, יגברו תנאי כתב זה.
 • לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה [email protected] .
 • האמור בכתב זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 • כותרות הפרקים בכתב זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות כתב זה.
 • החברה רשאית להמחות זכויותיה, אישוריה והתחייבויותיה לפי כתב זה לצד שלישי ללא צורך באישור ו/או הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.
 • תנאי כתב זה יפורשו לפי הדין החל בישראל ומחלוקות בכל הנוגע לכתב זה יוכרעו בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז ירושלים בלבד.